TÜİK: 2020'DE NÜFUSUN YÜZDE 10,7'Sİ KANALİZASYON ŞEBEKESİNDEN YARARLANAMADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; 2020 yılında su kaynaklarından toplam 18,2 milyar metreküp su çekildi. Aynı dönemde 15,3 milyar metreküp atık su deşarj edildi. Bu dönemde, nüfusun yüzde 98,8'ine içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildi, ancak nüfusun yüzde 10,7'sine kanali...

+4
Haber albümü için resme tıklayın

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; 2020 yılında su kaynaklarından toplam 18,2 milyar metreküp su çekildi. Aynı dönemde 15,3 milyar metreküp atık su deşarj edildi. Bu dönemde, nüfusun yüzde 98,8'ine içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildi, ancak nüfusun yüzde 10,7'sine kanalizasyon şebekesi ulaştırılamadı.

TÜİK, 2020 yılına ilişkin su ve atık su istatistiklerini açıkladı. Buna göre; su kaynaklarından 18,2 milyar metreküp su çekildi. Belediye ve köylerde içme/kullanma suyu şebekesi ile dağıtılmak; imalat sanayi iş yerleri, termik santraller, organize sanayi bölgeleri (OSB) ve maden işletmeleri tarafından ise kullanılmak amacıyla 2018 yılında su kaynaklarından 9,5 milyar metreküpü soğutma amaçlı olmak üzere toplam 17,5 milyar metreküp su çekildi. 2020 yılında ise su kaynaklarından 9,8 milyar metreküpü soğutma amaçlı olmak üzere toplam 18,2 milyar metreküp su çekildi.

SUYUN YÜZDE 56'SI DENİZDEN ÇEKİLDİ

Çekilen suyun 2018 yılında yüzde 56,2'si denizden, yüzde 22,9'u yer altı ve yüzde 20,9'u yüzey suları olmak üzere toplam yüzde 43,8'i tatlı su kaynaklarından temin edildi. 2020 yılında ise yüzde 56'sı denizden, yüzde 22,5'i yeraltı ve yüzde 21,5'i yüzey suları olmak üzere toplam yüzde 44'ü tatlı su kaynaklarından temin edildi. 2020 yılında denizden çekilen suyun yüzde 93,9'u soğutma amaçlı temin edildi.

TOPLAM SUYUN YÜZDE 45,4'Ü TERMİK SANTRALLER TARAFINDAN TEMİN EDİLDİ

Su kaynaklarından 2018 yılında çekilen toplam suyun yüzde 44,9'u termik santraller, yüzde 35,3'ü belediyeler, yüzde 15,3'ü imalat sanayi iş yerleri, yüzde 2,2'si köyler, yüzde 1,4'ü maden işletmeleri ve yüzde 0,9'u OSB'ler tarafından temin edildi; 2020 yılında ise çekilen toplam suyun yüzde 45,4'ü termik santraller, yüzde 35,6'sı belediyeler, yüzde 14,2'si imalat sanayi iş yerleri, yüzde 2,3'ü köyler, yüzde 1,5'i maden işletmeleri ve yüzde 1'i OSB'ler tarafından temin edildi. Tatlı su kaynaklarından çekilen suyun 2020 yılında yüzde 80,9'u belediyeler, yüzde 7,8'i imalat sanayi iş yerleri, yüzde 5,2'si köyler, yüzde 4,7'si maden işletmeleri ile OSB'ler ve yüzde 1,4'ü termik santraller tarafından temin edildi.

15,3 MİLYAR METREKÜP ATIK SU DEŞARJ EDİLDİ

Alıcı ortamlara 15,3 milyar metreküp atık su deşarj edildi. Belediyeler, köyler, imalat sanayi iş yerleri, termik santraller, OSB'ler ve maden işletmeleri tarafından 2020 yılında doğrudan alıcı ortamlara 9,5 milyar metreküpü soğutma suyu olmak üzere 15,3 milyar metreküp atık su deşarj edildi. Doğrudan alıcı ortamlara deşarj edilen atık suyun yüzde 76,6'sı denizlere, yüzde 19,3'ü akarsulara, yüzde 1,1'i barajlara, yüzde 1'i foseptiklere, yüzde 0,4'ü göl/göletlere, yüzde 0,2'si araziye, yüzde 1,4'ü ise diğer alıcı ortamlara deşarj edildi. Denize deşarj edilen atık suyun yüzde 80,5'i soğutma suyundan oluştu.

ATIK SUYUN YÜZDE 52,2'Sİ TERMİK SANTRALLERDEN DOĞRUDAN ALICI ORTAMLARA DEŞARJ EDİLDİ

2018 yılında toplam atık suyun yüzde 51'i termik santraller, yüzde 0,8'i belediyeler, yüzde 14,7'si imalat sanayi iş yerleri, yüzde 1,6'sı OSB'ler ve yüzde 1,1'i maden işletmeleri, yüzde 0,8'i köyler tarafından doğrudan alıcı ortamlara deşarj edildi; 2020 yılında ise toplam atık suyun yüzde 52,2'si termik santraller, yüzde 30,9'u belediyeler, yüzde 13,4'ü imalat sanayi işyerleri, yüzde 1,6'sı OSB'ler ve yüzde 1,1'i maden işletmeleri, yüzde 0,8'i köyler tarafından doğrudan alıcı ortamlara deşarj edildi.

DOĞRUDAN ALICI ORTAMLARA DEŞARJ EDİLEN ATIK SUYUN YÜZDE 79,7'Sİ ARITILDI

Soğutma suyu hariç deşarj edilen atık suyun yüzde 79,7'si arıtıldı. Belediyeler, köyler, imalat sanayi işyerleri, termik santraller, OSB'ler ve maden işletmeleri tarafından 2020 yılında deşarj edilen atık suyun yüzde 62'sini soğutma suları, yüzde 38'ini ise soğutma suları dışındaki atık sular oluşturdu. Soğutma suları hariç doğrudan alıcı ortamlara deşarj edilen atık suyun yüzde 79,7'si arıtıldı.

NÜFUSUN YÜZDE 98,8'İNE İÇME VE KULLANMA SUYU ŞEBEKESİ İLE HİZMET VERİLDİ

Nüfusun yüzde 98,8'ine içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildi. Türkiye'de 2018 yılında belediye nüfusunun yüzde 98,6'sına, köy nüfusunun ise yüzde 99,4'üne olmak üzere toplam nüfusun yüzde 98,6'sına içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildi. 2020 yılında ise belediye nüfusunun yüzde 98,7'sine, köy nüfusunun ise yüzde 99,3'üne olmak üzere toplam nüfusun yüzde 98,8'ine içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildi.

NÜFUSUN YÜZDE 10,7'SİNE HENÜZ KANALİZASYON ŞEBEKESİ ULAŞTIRILAMADI

Türkiye'de 2018 yılında belediye nüfusunun yüzde 90,7'sine, köy nüfusunun ise yüzde 55,5'ine olmak üzere toplam nüfusun yüzde 88,5'ine kanalizasyon şebekesi ile hizmet verildi; 2020 yılında ise belediye nüfusunun yüzde 91,1'ine, köy nüfusunun ise yüzde 59,1'ine olmak üzere toplam nüfusun yüzde 89,3'üne kanalizasyon şebekesi ile hizmet verildi. Bu da nüfusun yüzde 10,7’sine henüz kanalizasyon şebekesinin ulaştırılamadığına işaret etti. 

NÜFUSUN YÜZDE 74'ÜNÜN ATIK SULARI ARITILDI

Türkiye'de 2018 yılında belediye nüfusunun yüzde 78,7'sinin, köy nüfusunun ise yüzde 10,2'sinin olmak üzere toplam nüfusun yüzde 74,5'inin atık suları arıtıldı. 2020 yılında ise belediye nüfusunun yüzde 77,7'sinin, köy nüfusunun ise yüzde 13,1'inin olmak üzere toplam nüfusun yüzde 74'ünün atık suları arıtıldı.

SU KAYNAKLARINDAN İÇME VE KULLANMA SUYU ŞEBEKELERİNE 6,5 MİLYAR METREKÜP SU ÇEKİLDİ

Belediyeler tarafından su kaynaklarından 6,5 milyar metreküp su çekildi. Tüm belediyelere uygulanan 2020 yılı Belediye Su İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre; 1389 belediyenin 1387'sinde içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildi. Belediyeler tarafından su kaynaklarından içme ve kullanma suyu şebekelerine 6,5 milyar metreküp su çekildi. Çekilen suyun yüzde 40,9'u barajlardan, yüzde 29,3'ü kuyulardan, yüzde 15,6'sı kaynaklardan, yüzde 10,1'i akarsulardan ve yüzde 4'ü göl, gölet veya denizlerden sağlandı.

METREKÜP ATIK SUYUN YÜZDE 49,2'Sİ AKARSUYA DEŞARJ EDİLDİ

Belediyeler tarafından 5 milyar metreküp atık su deşarj edildi. Tüm belediyelere uygulanan 2020 yılı Belediye Atık Su İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre; 1389 belediyeden 1362'sine kanalizasyon şebekesi ile hizmet verildi. Kanalizasyon şebekesi ile toplanan 5 milyar metreküp atık suyun yüzde 49,2'si akarsuya, yüzde 38,5'i denize, yüzde 3,1'i baraja, yüzde 1,3'ü göl-gölete, yüzde 0,4'ü araziye ve yüzde 7,5'i diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.

BELEDİYELER TARAFINDAN KAYNAKLARDAN ÇEKİLEN SUYUN YÜZDE 60,1'İ ARITILDI

Belediyeler tarafından kaynaklardan çekilen suyun yüzde 60,1'i arıtıldı. Kaynaklardan çekilen toplam 6,5 milyar metreküp suyun 3,9 milyar metreküpü içme ve kullanma suyu arıtma tesislerinde arıtıldı. Arıtılan suyun yüzde 93,1'ine konvansiyonel, yüzde 6,7'sine gelişmiş, yüzde 0,2'sine ise fiziksel arıtma uygulandı.

BELEDİYELER ATIK SUYUN ANCAK YÜZDE 50,7'SİNE GELİŞMİŞ ARITMA UYGULADI

Belediyeler tarafından deşarj edilen atık suyun yüzde 87,9'u arıtıldı. Kanalizasyon şebekesinden deşarj edilen 5 milyar metreküp atık suyun 4,4 milyar metreküpü atık su arıtma tesislerinde arıtıldı. Arıtılan atık suyun yüzde 50,7'sine gelişmiş, yüzde 27,1'ine biyolojik, yüzde 21,9'una fiziksel ve yüzde 0,3'üne doğal arıtma uygulandı. Arıtılan atık suyun yüzde 46,4'ü akarsuya, yüzde 42,8'i denize, yüzde 3'ü baraja, yüzde 1,2'si göl-gölete, yüzde 0,3'ü araziye ve yüzde 6,2'si diğer alıcı ortamlara deşarj edildi. Belediyeler tarafından arıtılan atık suyun yüzde 1,6'sının sanayi, tarımsal sulama vb. alanlarda yeniden kullanıldığı belirlendi.

KİŞİ BAŞI GÜNLÜK ORTALAMA SU MİKTARI İSTANBUL İÇİN 190 LİTRE OLDU

Belediyelerde kişi başı çekilen günlük ortalama su miktarı 228 litre olarak hesaplandı. Belediyeler tarafından içme ve kullanma suyu şebekesine çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarı 228 litre olarak hesaplandı. Üç büyük şehirde ise çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarının İstanbul için 190 litre, Ankara için 246 litre ve İzmir için 221 litre olduğu tespit edildi.

Belediyelerde deşarj edilen kişi başı günlük ortalama atık su miktarı 189 litre olarak hesaplandı. Belediyeler tarafından kanalizasyon şebekesi ile deşarj edilen kişi başı günlük ortalama atık su miktarı 189 litre olarak hesaplandı. Üç büyük şehirde ise günlük kişi başı ortalama atık su miktarının İstanbul için 248 litre, Ankara için 151 litre ve İzmir için 174 litre olduğu tespit edildi.

16 Ara 2021 - 14:01 İstanbul- Gündemgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gazete Grafiti Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gazete Grafiti hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Gazete Grafiti editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gazete Grafiti değil haberi geçen ajanstır.