İZMİR TABİP ODASI BAŞKANI SÜLEYMAN KAYNAK: “ŞEHİR HASTANESİ’NDE RUHSATLANDIRMA SÜRECİ TAMAMLANDI MI?”

İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, “İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nin bugüne dek açılışını geciktiren yapısal sorunlar nelerdir, hastanenin yapısal sorunları giderilmiş midir? İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nde ruhsata esas birimlerin ruhsatlandırma süreçleri tamamlanmış mıdır” diye sordu.

HABER: SULTAN EYLEM KELEŞ – KAMERA: KERİM UĞUR

İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, “İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nin bugüne dek açılışını geciktiren yapısal sorunlar nelerdir, hastanenin yapısal sorunları giderilmiş midir? İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nde ruhsata esas birimlerin ruhsatlandırma süreçleri tamamlanmış mıdır” diye sordu.

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, düzenlediği basın toplantısında, öğretim üyelerinin üniversite hastanelerinden ayrılması ve ve İzmir Şehir Hastanesi’nin açılışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Alsancak’taki oda binasında açıklama yapan Kaynak; yapımı ve açılışıyla tartışmalara neden olan, ulaşım sorunu ve işçi isyanlarıyla hasta kabulüne başlayan Bayraklı Şehir Hastanesi’nde kentin üç büyük hastanesinde görev yapan uzman hekim kadrolarının görevlendirildiğini iddia etti. Kaynak, Şehir Hastanesi’yle ilgili soruların İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yanıtlanmasını istedi.

Üniversite hastanesinde görev yapan akademisyenlerin istifasına yönelik Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü’nün ‘tercih’ açıklamasını eleştiren İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kaynak, basın toplantısında şunları dile getirdi:

ÜNİVERSİTE HASTANELERİ HİZMET HASTANESİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ”

Kentimizde yaşanan önemli gelişmeler çerçevesinde bazı konulara dikkat çekmek istiyoruz. Bunlardan birincisi; üniversite hastanelerinden öğretim üyelerinin ayrılması konusudur. Son günlerde basına da yansıyan öğretim üyelerinin üniversiteden ayrılmalarıyla sonuçlanan olaylar konusunda Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü bizce talihsiz bir açıklama yapmıştır. Oysa bilimsel etkinliği yüksek, deneyimli ve başarılı öğretim üyelerinin üniversiteleri terk etmesi önemli bir sorundur ve üniversitelerin içinin boşaltılmasına yol açan politikaların bir sonucudur. Siyasi bir erk tarafından tek imza ile atanan ve yine tek imza ile görevden alınabilen üniversite rektörlerinin siyasi erk tarafından çizilmiş sınırlar içerisinde özgürlükten yoksun bir siyasi kalıp içinde kalmaları, üniversitelerin bilimsel kapasiteleri açısından bir zorunluluk olan özerklik, özgür tartışma ortamı, diyalog, görüş alışverişi vb. gibi temel özelliklerinin gözden çıkarılmasına yol açmıştır. Üniversite hastaneleri, bir araştırma, geliştirme, eğitim ve öğretim kurumu olmaktan çıkarılmış, sadece bir hizmet hastanesi haline dönüştürülmüştür.

“KIDEMLİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN YOKSULLUK SINIRI ALTINDA KALMASI KAÇINILMAZ”

Akademik yayınlar temelinde oluşturulan H- indeks sıralamasında, Türkiye’den sıralamaya giren ilk 10 kişiden 9 tanesi maalesef Türkiye dışında çalışmaktadır. Halen ülkemizde 208 üniversite faaliyet göstermektedir. Ancak dünyada ilk 400 üniversite sıralamasında Türkiye’den bir kurum yoktur. İlk 500 kurum içinde ise sadece iki vakıf üniversitesi ve bir kamu üniversitesi bulunmaktadır. Şu anda en kıdemli öğretim üyesine kamunun verdiği aylık gelir -son yapılan iyileştirmelerle- 49 bin lira yani bin 758 dolardır. Eylül 2023 itibariyle ülkemizde yoksulluk sınırı 43 bin 433 lira, bin 558 dolar olarak bildirilmektedir. Bu ücret politikalarıyla önümüzdeki birkaç ay içinde, kıdemli öğretim üyelerinin bile yoksulluk sınırının altında kalması kaçınılmazdır. Türkiye’de hizmet veren 128 tıp fakültesine bu yıl, 21 bin 950 öğrenci alınmıştır. Toplam öğrenci sayısı 112 bin 5‘e ulaşmıştır. Zaten yetersiz olan bir eğitim altyapısı varken öğretim üyelerinin üniversitelerden ayrılmaları zaten birçok fakültedeki yetersizliği derinleştirecek ve tıp eğitiminin kalitesini hızla düşürecektir. Bu önemli sorunu, çelişkili yargı kararlarından biriyle ilişkilendirip ‘Muayenehaneyi tercih ediyorlar’, ‘Üniversitede performansları düşük’ gibi ifadelerle öğretim üyelerini hedef alan yaklaşım öğretim üyelerinin saygınlığını zedelemeye ve itibarsızlaştırmaya dönük bir algı yaratma çabasının ürünüdür. Rektörlük makamı idari bir görev olup geçicidir. Hekimlik ve öğretim üyeliği ise bir ömür sürdürülen uğraşlardır. Üniversiteleri baskı ve zor kullanarak ‘idare eden’ rektörlere değil, akademik düşüncenin özgürce tartışıldığı, yeterli donanım, altyapı ve mali olanaklara sahip kurumlara, bu kurumları nitelikli insan gücünü ‘tarumar etmeden’ yönetebilecek çağdaş bilim insanlarına ihtiyacı olduğuna inanıyoruz.”

Hasta kabulüne başlayan Bayraklı Şehir Hastanesi ile ilgili de konuşan Kaynak, İl Sağlık Müdürlüğü’nün yanıtsız bıraktığı soruları da şöyle sıraladı:

AKADEMİK KADRODAKİ HEKİMLER ŞEHİR HASTANESİ’NDE GÖREVLENDİRİLDİ”

Uzun süredir hepimizi meşgul eden İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’ne dair gelişmeler çok hızlanmış ve ilginç boyutlar kazanmıştır. 13 Ekim 2023 Cuma günü alınan duyumlara göre İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’ne Başhekim ataması yapılmış ve bazı kısa süreli geçici görevlendirmelerin yapıldığı duyumu alınmıştır ve 16 Ekim 2023 Pazartesi itibariyle ağırlıklı olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Katip Çelebi Üniversitesi kadrosunda bulunan, İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi ile Bozyaka İzmir Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görev yapan hekimlerden akademik kadroda bulunanların bir yıl, uzman kadrosunda bulunanların değişen sürelerde görev yapmak üzere Şehir Hastanesi’nde görevlendirildiği anlaşıldı. Kamu yöneticileri tarafından apar topar bir yer değişimi operasyonu olarak yürütülen bu sürece dair gelişmeler, kararların rasyonel bir planlama yapılmadan, İzmir’de yürütülen sağlık hizmetlerine olası etkileri öngörülmeden alındığı izlenimi edinilmiştir. Öncelikle Şehir Hastanesi’nde görevlendirilenlerin önemli kısmının akademik kadroda bulunan hekimler olduğu dikkat çekmektedir. Bu meslektaşlarımız Tepecik ve Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanelerinde uzmanlık öğrencilerine eğitim verme sorumluluğunda olan hekimlerdir. Anılan hekimlerin asli görev yerlerinden uzaklaştırılması bu hastanelerdeki asistan eğitimini doğrudan ve çok olumsuz etkileyecek bir sonuç doğuracaktır.

“ASİSTAN HEKİMLERE KARŞI BÜYÜK BİR HAKSIZLIK”

İlimizdeki sağlık yöneticilerinin el altından eğitim sorumlularını uyararak Şehir Hastanesi’ne gönderilecek asistanlara ait listelerin hazırlanması talimatı verdikleri artık sır olmaktan çıkmıştır. Asistan hekimlerin bir eğitim hastanesi olmayan Şehir Hastanesi’nde valilik makam oluru ile görevlendirilmeleri hukuka uygun olmadığından bu yöntemin izlendiği kanısındayız. Sağlık Bakanlığı yöneticileri muhtemelen kısa sürede Şehir Hastanesi için, üzerinde ‘eğitim ve araştırma’ yazılı ilave bir tabela ile bu hukuksal ‘pürüzü’ aşacaklarını ummaktadırlar. Oysa tıpta uzmanlık eğitimi siyasi ikbal için yapılacak gösterilere feda edilemeyecek kadar önemli ve değerlidir. Asistan hekimler, tıpta uzmanlık sınavında kaldıkları puanlar temelinde tercihler yaparak eğitim görecekleri kurumları tercih etmişlerdir. Eğitimlerini tamamlamaya fırsat verilmeden yapılacak bir yer değişikliği öncelikle asistan hekimlere karşı büyük bir haksızlıktır. Şehir Hastanesi’ne gönderilecek veya mevcut kurumlarında devam edecek eğiticilerin ve asistanlarının hangi kriterler temelinde belirlendiği bir muammadır. İl sağlık yöneticileri bunun açıklamasını yapmalıdırlar: Hangi kriterlere göre, kim orada görevlendirilmiştir? Görevlendirilmeyenler hangi kritere göre görevlendirilmemiştir?18 Eylül 2023 tarihinde İzmir Tabip Odası olarak Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yaptığımız başvuruya yanıt vermeyen ve önemli sorularımızı hukuksuz biçimde yanıtsız bırakan İl Sağlık Müdürlüğü’ne uygun hukuki süreci işleterek sorularımızı tekrar yönelteceğiz. Yeni gelişmeler ışığında acil cevap gerektiren sorularımızı güncelleyerek tekrar paylaşmak istiyoruz:

- İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nin bu güne dek açılışını geciktiren yapısal sorunlar nelerdir, bu sorunlar konusunda nasıl bir yol izlenmiştir? Hastanenin yapısal sorunları giderilmiş midir?

- Hastanenin altyapı özellikleri, tıbbi donanım ve yeterli personel temini bakımından son durumu nedir? Yakın ve orta vadeli gelecekte bu konularda sağlanacak değişiklikler için bir planlama yapılmış mıdır? Sunulacak sağlık hizmetinin kademeli olarak geliştirileceği bir program var mıdır?

- İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla İzmir’deki bazı kamu hastanelerinin kapatılması veya küçültülmesine yönelik bir hedefiniz var mıdır? Varsa bu hastaneler hangileridir?

- İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi kadrosunda görevli olacak nihai hekim sayısı nedir? Bu hekimlerin hangi kurumlardan, hangi kriterlere göre seçilecektir? Yer değişikliği konusunda rızası olmayan hekimlerin tercihlerine saygı gösterilecek midir?

-Asistan hekimlerin tercih ettikleri kurumlarda nitelikli uzmanlık eğitimi alması konusunda bir önceliğiniz var mıdır?

- İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nde hekim dışı görev yapacak nihai sağlık personeli sayısı nedir? Bu personel, hangi kaynaktan ve hangi kriterlere göre karşılanacaktır?

- İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nde ruhsata esas birimlerin ruhsatlandırma süreçleri tamamlanmış mıdır? Ruhsatlandırma süreci bitmemiş birimler hizmete sokulmuş mudur?”


19 Eki 2023 - 16:07 İzmir- Yurt Haberlerigöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gazete Grafiti Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gazete Grafiti hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Gazete Grafiti editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gazete Grafiti değil haberi geçen ajanstır.