TMMOB'TAN "BOŞUNA MI OKUDUK" KAMPANYASI... EMİN KORAMAZ: "MÜCADELE ETMEZSEK YAŞADIĞIMIZ SORUNLARIN DAHA DA BÜYÜYECEĞİNİ ÇOK İYİ BİLİYORUZ... SORUNLARIMIZIN ÇÖZÜMÜ İÇİN SESİMİZİ DAHA FAZLA YÜKSELTECEĞİZ"

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Başkanı Emin Koramaz, bugün Ankara’da mühendis, mimar ve şehir plancılığının itibarsızlaştırılarak iktidarca görmezden gelinmesine karşı bir dizi kitlesel eylem ve geniş katılımlı toplantıların yer alacağı “Boşuna mı okuduk” kampanyasını açıkladı. Koramaz, meslektaşlarının açlık ve yoksulluk sınırı altında düşük ücretlerle, kötü koşullarda çalışmaya mecbur bırakıldığını belirterek, “Mücadele etmezsek yaşadığımız sorunların daha da büyüyeceğini çok iyi biliyoruz. Ülkemizin okumuş çocukları olarak Cumhuriyet’in ikinci asrında, eşitlik ve özgürlük temelinde, üreten, sanayileşen, gelişen ve hakça bölüşen bir ülkeyi inşa etmek için seferber oluyoruz. Bir dönemin en itibarlı, gözde mesleklerinin Cumhuriyet’in 100. yılında ne hale geldiğini, nasıl ve neden gözden çıkarıldığını, hangi sorunları yaşadığını ortaya koymak ve sorunlarımızın çözümü için sesimizi daha fazla yükselteceğiz" dedi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Başkanı Emin Koramaz, bugün Ankara’da mühendis, mimar ve şehir plancılığının itibarsızlaştırılarak iktidarca görmezden gelinmesine karşı bir dizi kitlesel eylem ve geniş katılımlı toplantıların yer alacağı “Boşuna mı okuduk” kampanyasını açıkladı. Koramaz, meslektaşlarının açlık ve yoksulluk sınırı altında düşük ücretlerle, kötü koşullarda çalışmaya mecbur bırakıldığını belirterek, “Mücadele etmezsek yaşadığımız sorunların daha da büyüyeceğini çok iyi biliyoruz. Ülkemizin okumuş çocukları olarak Cumhuriyet’in ikinci asrında, eşitlik ve özgürlük temelinde, üreten, sanayileşen, gelişen ve hakça bölüşen bir ülkeyi inşa etmek için seferber oluyoruz. Bir dönemin en itibarlı, gözde mesleklerinin Cumhuriyet’in 100. yılında ne hale geldiğini, nasıl ve neden gözden çıkarıldığını, hangi sorunları yaşadığını ortaya koymak ve sorunlarımızın çözümü için sesimizi daha fazla yükselteceğiz" dedi.

TMMOB, bugün Ankara Mimarlar Odası'nda düzenlenen basın toplantısında mühendis, mimar, şehir plancılığı mesleklerinin itibarsızlaştırılarak iktidarca görmezden gelinmesine karşı haklarını ve geleceğini savunmak için 'Boşuna mı Okuduk' kampanyasını duyurdu. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı Dayanışma Günü'nde TMMOB'nin tüm illerde sokağa çıkacağını ve mücadeleyi büyüteceklerini bildirerek dayanışma çağrısı yaptı.

"MESLEK ALANLARIMIZDA BÜYÜK BİR YIKIM YAŞANMIŞTIR"

Koramaz, şunları söyledi:

"Cumhuriyet kazanımlarının birer birer tasfiye edildiği piyasacı dönüşümden tüm yaşam alanlarımızın yanı sıra mühendislik-mimarlık uygulamaları, mühendislerin, mimarların ve plancıların sosyal konum ve koşulları da doğrudan olumsuz biçimde etkilenmiştir. Meslek alanlarımızda büyük bir yıkım yaşanmıştır. Bu yıkıma bağlı olarak bir dönemin gözde meslekleri olan mühendis, mimar ve şehir plancılarının itibarı neredeyse sıfırlanmıştır. Bir afet ülkesi olmamıza rağmen, daha fazla önem verilmesi gereken mühendislik, mimarlık ve planlama hizmetleri birer prosedür haline getirilmiştir.

"ÜCRETLİ ÇALIŞAN MESLEKTAŞLARIMIZIN YAKLAŞIK YÜZDE 60’I ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNDE ÜCRETLERE ÇALIŞTIRILMAKTADIR"

Merkezi politikalardan yerel uygulamalara kadar birçok alanda bilim ve teknik dışlanmış, mesleklerimiz yok sayılmıştır. Ülkemizin temel sorunlarının çözümünü de afetlere karşı dirençli, sağlıklı ve güvenli kentlerde yaşayabilmemizi de sağlayacak olan mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı meslekleri âdeta gözden çıkarılmıştır. Mühendis, mimar ve şehir plancıları açlık ve yoksulluk sınırı altında düşük ücretlerle, kötü koşullarda çalışmaya mecbur bırakılmıştır. Ücretli çalışan meslektaşlarımızın yaklaşık yüzde 60’ı asgari ücret düzeyinde ücretlere çalıştırılmaktadır. Kamuda çalışan meslektaşlarımızın hakları erimiş, kamuda istihdam giderek daralmıştır. Emekli meslektaşlarımız, üstlendikleri tüm önemli ve kritik görevlerden yüz akıyla çıkmayı başarmışken, mesleklerini bir ömür boyu ifa etmişken bugünlerini yoksulluk ve geçim sıkıntısı teslim almıştır. Mühendis, mimar ve şehir plancısı adayı pek çok genç, ülkemizin geleceğine dair umutlarını kaybetmek üzeredir. İşsizlik oranı yüzde 40’ları aşmıştır. Yeni mezun meslektaşlarımızın iş bulma süreleri 18 aya kadar uzamıştır. Çok sayıda meslektaşımız iş bulamadığı için yurt dışına çıkmaktadır. Ülkemiz, yetişmiş değerli mühendis, mimar ve şehir plancılarını kaybetmektedir. Meslektaşlarımız yoğun işsizlik sonucu geçimlerini sağlayabilmek için meslek dışı işlere yönelmekte, tezgâhtarlık, garsonluk, kuryelik gibi işlerde çalışmaktadır. Bu acı tablo bizlere kaybedilmekte olan bir geleceği işaret etmektedir. Yüzbinlerce mühendis, mimar ve şehir plancısının bilincinde 'boşuna mı okuduk' sorusu belirginleşmektedir.

"GELDİĞİMİZ AŞAMADA SİYASİ İKTİDARIN MÜDAHALESİ SONUCU AÇILAN DAVALARLA İLGİLİ YÖNETMELİKLERİMİZ GEÇTİĞİMİZ AYLARDA İPTAL EDİLMİŞ, BU YETKİMİZ DE ELİMİZDEN ALINMIŞTIR"

Geçtiğimiz aylarda ücretli çalışan üyelerimizin asgari ücretini belirleme yetkimiz de elimizden alındı. SGK ile yapılan ücret denetimi protokolü gereği 2012 yılından bu yana belirlemekte olduğumuz mühendis, mimar ve şehir plancısı asgari ücreti, belli ki sermaye çevrelerini ve iktidarı rahatsız etmiştir. Gelişen baskılar sonucu SGK önce protokolün içini boşaltmak istemiş ardından da 2017 yılında protokolü tek taraflı olarak feshetmiştir. Bu müdahaleye rağmen TMMOB ve Odalarımız ücretli çalışan meslektaşlarımızı korumak amacıyla yönetmeliklerimiz gereği asgari ücret belirlemeye devam etmiştir. En son geldiğimiz aşamada siyasi iktidarın müdahalesi sonucu açılan davalarla ilgili yönetmeliklerimiz geçtiğimiz aylarda iptal edilmiş, bu yetkimiz de elimizden alınmıştır. Böylece, ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları mağdur edilmiş, serbest piyasanın acımasız sömürüsü karşısında korumasız bırakılmıştır. Bir asırdır ülkemizin kalkınması, ilerlemesi ve halkın refah koşullarında yaşaması için emek harcayan mühendis, mimar ve şehir plancıları bu tabloyu hak etmemektedir.

"MESLEKİ İTİBARIMIZ EROZYONA UĞRADIKÇA ÜLKEMİZİN VE YURTTAŞLARIMIZIN UĞRADIĞI YIKIM DA ARTMAKTADIR"

Tüm emekçi halk kesimlerinde ülkemizin geleceği için kaygılar her geçen gün artmaktadır. Bitmek bilmeyen ekonomik krizler, enflasyon, işsizlik, hayat pahalılığı ve yoksulluk milyonların âdeta kaderi haline getirilmiştir. Daraltılan meslek alanlarımız ve mesleki itibarımız erozyona uğradıkça ülkemizin ve yurttaşlarımızın uğradığı yıkım da artmaktadır.

Sorunlarımızın, ülkemizin ve halkımızın sorunlarından bağımsız olmadığının bilincindeyiz. Mücadele etmezsek yaşadığımız sorunların daha da büyüyeceğini çok iyi biliyoruz. Ülkemizin okumuş çocukları olarak Cumhuriyet’in ikinci asrında, eşitlik ve özgürlük temelinde, üreten, sanayileşen, gelişen ve hakça bölüşen bir ülkeyi inşa etmek için seferber oluyoruz. Bir dönemin en itibarlı, gözde mesleklerinin Cumhuriyet’in 100. yılında ne hale geldiğini, nasıl ve neden gözden çıkarıldığını, hangi sorunları yaşadığını ortaya koymak ve sorunlarımızın çözümü için sesimizi daha fazla yükselteceğiz.

"19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCISI DAYANIŞMA GÜNÜNDE TÜM İLLERDE SOKAĞA ÇIKACAĞIZ"

Mühendis, mimar ve şehir plancılarını görmezden gelenlere ve yok sayanlara karşı haklarımız ve geleceğimiz için ayağa kalkıyoruz. 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı Dayanışma Gününde tüm illerde kitlsesel basın açıklamaları ile sorunlarımızı halkımız ile paylaşacağız. ‘Boşuna mı okuduk’ sözüyle ülkenin her karışında seslendireceğiz. Kitlesel eylemler, sempozyumlar, kongreler, paneller, forumlar ve geniş katılımlı toplantılar ile mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorunlarını ve sorunlarının nedenlerini kamuoyunun gündemine taşıyacağız. TBMM'den  siyasi partilerden kitle örgütlerine kadar ziyaretler, görüşmeler yapacağız. SGK'ya ücret teklif protokolümüzü bir kez daha ileteceğiz ve takipçisi olduğumuzu göstermek için tüm illerde SGK il müdürlüklerinin önünde de olacağız. Ekim ayında ‘Boşuna mı okuduk’ diyeceğiz. Cumhuriyet'in 100'üncü, TMMOB'un 69'uncu kuruluş yıl dönümünde mühendis, mimar ve şehir plancılarının Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yeniden kurma iradesini ortaya koyacağız. Depremin 8'inci ayında Hatay başta olmak üzere, başka bölgelerde mühendis, mimar ve şehir plancılarının yok sayılamayacağını göstereceğiz. TMMOB'un kuruluş yıl dönümü olan 18-22 Ekim haftasında kitlesel  eylemlerimiz ile mesleğimizin ülkemiz için ne kadar önemli olduğunun altını bir kez daha çizeceğiz. 

Tüm meslektaşlarımızı ve halkımızı omuz omuza mücadele etmeye çağırıyoruz. Yaşasın TMMOB, yaşasın örgütlü mücadelemiz"

 

 

 

 

 

14 Eyl 2023 - 15:51 Ankara- Gündemgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gazete Grafiti Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gazete Grafiti hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Gazete Grafiti editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gazete Grafiti değil haberi geçen ajanstır.