SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN “ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ” DEĞERLENDİRMESİ… EŞİK SÖZCÜSÜ SEVİLAY ÇELENK: “LAİKLİK İLKESİNDEN SAPMA, AÇIK BİR İHLAL SÖZ KONUSUDUR”

Eşitlik İçin Kadın (EŞİK) Platformu, Türk Tabipler Birliği ve KESK’in de aralarında olduğu sivil toplum örgütleri; AKP ve MHP’nin TBMM’ye sunduğu anayasa değişikliği teklifine ilişkin açıklama yaptı. EŞİK Sözcüsü Sevilay Çelenk, “Temel hak ve özgürlükler hiçbir şekilde referanduma konu edilemez. Bu ...

Video için play'e tıklayın

Eşitlik İçin Kadın (EŞİK) Platformu, Türk Tabipler Birliği ve KESK’in de aralarında olduğu sivil toplum örgütleri; AKP ve MHP’nin TBMM’ye sunduğu anayasa değişikliği teklifine ilişkin açıklama yaptı. EŞİK Sözcüsü Sevilay Çelenk, “Temel hak ve özgürlükler hiçbir şekilde referanduma konu edilemez. Bu gerçekten çok tehlikeli bir girişimdir. Anayasanın eşitlik ilkesine ve laikliğe aykırı bir düzenlemedir. Laiklik ilkesinden sapma, açık bir ihlal söz konusudur. Dini inançlara bağlı kılık kıyafet gibi maddeler ile bu laiklik ilkesine bağdaşmayan cümleler Anayasa’ya dahil edilmeye çalışılmaktadır” dedi.

Eşitlik İçin Kadın (EŞİK) Platformu, Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Barolar Birliği, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun yöneticileri ve üyeleri; Ankara’da, Mülkiyeliler Birliği’nde bugün yaptıkları açıklamada, AKP ve MHP’nin TBMM’ye sunduğu anayasa değişikliği teklifini değerlendirdi.

“BASİTÇE KADINLARI SİYASET MALZEMESİ YAPMAKTA”

EŞİK Sözcüsü Sevilay Çelenk, şunları söyledi:

“Tarihsel bir itiraza ses vermek için buradayız. 500’ü aşkın kurumu bir araya getirmek için uğraşan arkadaşlarımıza çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Önemli bir itiraza ses veriyoruz burada. Hepimizin bildiği üzere Türkiye’nin gündeminde uzunca bir zamandan bu yana kadınların yaşamlarının tüm alanlarında, gündelik hayatta başörtüsü kullanmasının önünde bir engel yoktu ve aslında bu tartışma gündemimizden çıkmış olmalıydı… Fakat AKP iktidarı özellikle bu seçim sürecinde bu konuyu istismar malzemesi haline getirdiler ve bu konuyu yeniden tartışmaya açarak diri tutmak da aslında basitçe kadınları siyaset malzemesi yapmakta. Bu konunun tartışmadan çıkması, kadınların siyasete alet edilmemesi gibi bir amaçla CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı güvenceye kavuşturma teklifi AKP’nin el çabukluğu ile yeniden daha katmerli bir istismar edilmiş hali ile getirildi önümüze. Bu konuda zaten muhalefetin yeterince düşünülmemiş ve müzakere edilmemiş konu olduğunu biliyoruz.

Bizler 9 Aralık 2022 tarihinde yazıldı AKP, MHP, BBP’nin 336 milletvekilinin teklifi olan anayasa değişikliği teklifinin, haklar ve özgürlükle alanında ciddi bir tehlike oluşturduğunu ve bu amaçla oluşturulduğunu düşünüyoruz. Buna ‘hayır’ demek üzere buradayız. Muhalefet partilerinin buna ‘hayır’ demesini öneriyoruz. Çünkü, yasaları uygulamayan ve anayasayı ihlal eden bir iktidarın anayasa yapamayacağını söylüyoruz.

“YASAYI DEFALARCA İHLAL ETMİŞ, UYGULAMAMIŞ BİR İKTİDARIN, BÖYLE BİR EHLİYETİN OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ”

EŞİK çağrısı ile bugün 500’ü aşkın kurum, bu itiraza ses vermek üzere kampanya başlattı. Bu kampanya sürüyor. Bu itiraz Meclis gündemine getirilen anayasa değişikliği teklifinin kayıtsız şartsız reddedilmesini, müzakere edilmemesini, bu toplantılara katılmaması önerisini içeriyor. Zira, AKP’nin bu konudaki sicili malumu… Yasayı defalarca ihlal etmiş, uygulamamış bir iktidarın bir anayasa değişikliği yapması kabul edilemez, böyle bir ehliyetin olmadığını düşünüyoruz.

“TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER HİÇBİR ŞEKİLDE REFERANDUMA KONU EDİLEMEZ”

AKP’nin ayrıca bu konuyu bir referanduma götürme isteği içinde olduğunu, bu referandumun da aslında seçim takvimi ile birleştirilerek, toplumdaki bu konudaki kutuplaşmadan yeniden nemalanmak istediği aşikâr. Bütün değerli hukukçuların söylediği gibi onların da yorumlarından yararlanarak konuşuyoruz; temel hak ve özgürlükler hiçbir şekilde referanduma konu edilemez. Bu gerçekten çok tehlikeli bir girişimdir.

“LAİKLİK İLKESİNDEN SAPMA, AÇIK BİR İHLAL SÖZ KONUSUDUR”

Anayasa değişikliği teklifi hazırlanırken bu önemli muhatapları olan kesimler bu işin içinde değildir; hiçbir biçimde bu sürecin içine dahil edilmediği gibi kadınlar ve LGBTİ artılar düşmanlaştırılarak bu teklif gündemimize getirilmektedir. Anayasanın eşitlik ilkesine ve laikliğe aykırı bir düzenlemedir. Laiklik ilkesinden sapma, açık bir ihlal söz konusudur. Dini inançlara bağlı kılık kıyafet gibi maddeler ile bu laiklik ilkesine bağdaşmayan cümleler Anayasa’ya dahil edilmeye çalışılmaktadır.

Son gelişmeyi söyleyeyim, umarım doğru değildir; bir habere göre Gelecek Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı konusunu ancak iktidar bloğunun gündeme getirdiği anayasa değişikliğine evet demesi halinde destekleyeceğini açıklıyor. Bu vahim bir gelişme. Adayın kim olduğu önemli değil; ama bu gerçekten böylesine siyasi pazarlık meselesi, şantaj gibi bir tavır kabul edilemez. Bunu da her türlü reddediyoruz. 5 Ocak’ta altılı masa bu konuyu görüşecek, biz bunu defalarca ifade ettik; EŞİK olarak bütün partilerden randevu talep ediyoruz bu görüşme öncesinde. Görüşlerimizi, itirazımızı ifade etmek istiyoruz. “

“BİZ KADIN HEKİMLER, KADIN BEDENİ ÜZERİNDEN OY DEVŞİRMEYE ÇALIŞANLARI REDDEDİYORUZ”

Türk Tabipler Birliği Kadın Yürütme Kurulu üyesi Ayşe Uğurlu ise şunları dedi:

“Teklif, bir rejim değişikliği yaratmak istendiğini ve Türkiye’de yükselen kadın mücadelesi ile bu değişikliği bertaraf edeceğimiz inancımla başlamak istiyorum. TTB kadın hekimlik ve kadın sağlığı olarak siyasi iktidar ve muhalefet partilerine birtakım sözlerimiz var. Ülkemizin acilen çözülmeyi bekleyen yoksulluk, eşit olamayan gelir dağılımı hukuksuzluk, hayvanlara, doğaya yönelik her türlü şiddet varken bu konunun siyaset malzemesi olmasına karşı çıkıyoruz. Biz kadın hekimler, kadın bedeni üzerinden oy devşirmeye çalışanları reddediyoruz. Bu teklif, laiklik ve eşitlik ilkelerine aykırıdır. Başörtüsü düzenlemesi adı altında rejimin, demokrasi değerlerinin dizayn edilmeye çalışılmasıdır. Farklı din ve inanç sistemlerine tek bir din üzerinden toplumun hizaya çekilmek istenmesidir.

Biz kadın hekimler yapılmak istenen yasa değişikliği haberine, insanların ruhsal, bedensel ve siyasi anlamda iyilik olan sağlık hakkının insan haklarını korunmasının devlet tarafından en iyi şekilde yerine getirilmesinin öncelikli olduğunu düşünüyoruz.  Sonuç olarak, biz kadınlar sizin seçim malzemeniz değiliz. Altında yatan dinci gerici yaklaşımının da farkındayız. Kadınlara sorulmadan yapılan bu yasa değişikliğini reddediyoruz.”

“BURADAKİ AMAÇ, TOPLUMSAL MUHALEFETİ ZAYIFLATMAK, AYNI ZAMANDA DA KENDİ OYLARINI KONSOLİDE ETMEK”

KESK Hukuk, TİS, Uluslararası İlişkiler Sekreteri Zeynep Erkan Korkmaz şu açıklamayı yaptı:

“Ekonomik koşullar bu noktadayken ve birçok krizin yaşandığı hem ekolojik hem ekonomik hem toplumsal, siyasal krizlerin yaşandığı bu süreçte iktidar kendisinin meşruluğunu azaldığı bir dönemde yeni bir konu ile karşımıza çıktı. Buradaki amaç, toplumsal muhalefeti zayıflatmak, aynı zamanda da kendi oylarını konsolide etmek, cemaatleri, yanında yer aldığı vakıfları dernekleri, milyonlarca paramızı aktardığı kesimleri de sıkı sıkıya birbirine kenetlemekti. Biz bu yasa teklifi ile bu endişeyi en baştan taşımıştık.

AKP MHP iktidarının uyguladığı liberal muhafazakâr gerici politikaların her gün karşımıza çıktığına tanıklık ediyoruz. Çocuklara uygulanan tecavüzler, tacizler bunlarla ilgili olarak da karşısında ne görüyoruz? Açığa çıkan her türlü çocuk istismarı vakasında, toplumun aşina olduğu farklı bir gündem yaratma, faili değil mağduru suçlama, normalleştirme politikalarına devam ediyor. Ülkemizde günde 3 tane kadın öldürülüyor. Bunlar istatistiklere yansıyan şeyler. Bizler bu yasa teklifi ile kız çocuklarının da içine alınacağı bir karanlık dönemi bir daha tarif ediyoruz. Kız çocukları karanlık zihniyetlerin ellerine, vakıfların, cemaatlerin karanlık zindanlarına mahkûm ediliyor. Bu cinsiyet ayrımcı, yaş sınırı belli olmayan, kamuda ayrımcılığı kriminalize etmeyi arttıracak bu yasa teklifini kesinlikle kabul etmiyoruz.”

“EĞER AKP İSTESEYDİ BAŞÖRTÜLÜ KADINLARA GÜVENCE VERMEYİ, CHP’NİN BU TEKLİFİNİ KABUL EDERDİ”

EŞİK Üyesi Berrin Sönmez, yarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkez binasında söz konusu teklife ilişkin görüşeceklerini söyledi. Sönmez, şöyle konuştu:

“AKP, bu anayasa değişikliği teklifinin gündeminde başörtüsü olan özellikle başörtülü uzman mesleklerde çalışma hakkının elinden alınabileceğini zanneden böyle bir tehlikeden endişe duyan hakimler, hekimler çoktu. O nedenle CHP tarafından yasa değişikliği teklifinin başörtülü kadınlar ve örtülü olmayan kadınlar tarafından eşitlikçi bir düzenlemeydi. Eğer AKP isteseydi başörtülü kadınlara güvence vermeyi, CHP’nin bu teklifini kabul ederdi, CHP teklifini kabul etmeyen AKP, tamamen ayrımcılık odaklı. Bu anayasa teklifi, asıl meseleyi örten bir şey. Diğer yandan başörtülü olmayan kadınlara her türlü kadınlara sınırlandırma yetkisini kamu idaresine veriyor. Böyle bir teklif kabul edilemez. Pek çok dindar entelektüel de bu teklifi reddediyor. Şunu da belirteyim, altılı masa ile görüşmemiz devam ediyor. Randevularımız devam ediyor, yarın da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceğiz.”

 

27 Ara 2022 - 15:56 Ankara- Gündemgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gazete Grafiti Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gazete Grafiti hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Gazete Grafiti editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gazete Grafiti değil haberi geçen ajanstır.